Showing posts for 'tegoba'. Clear search

Život po impulsu srca

November 24, 2021 - Duško Šobat je muzičar: gitarisata i kompozitor koji je sa 24. godine, nakon očevog samoubistva, doživio psihičko-duševn...
Read the Full Post »

Neradni dan

December 29, 2019 - Vidim u ogledalu umorno lice uokvireno prljavom, iskrzanom, čupavom kosom, nepočupane obrve, bubuljice od samozadovoljav...
Read the Full Post »

Do gole kože i golog srca

December 29, 2019 - U čovekovom životu, kao u istoriji, dođu neke godine koje potpuno promene životni tok. Najčešće jedan događaj, slučajan...
Read the Full Post »

Razgovori o buđenju
Moje ime je Jelena Medić. U želji da se u nekoj tački, zarezu ili pikselu sretne moj unutrašnji svet sa spoljašnjim, ostavljam tragove ljudskih postojanja... 
 
Subscribe
RSS
Archive
January February March April May June July August September October November December (15)
January February March April May June July August September October November December
January February March April (1) May (1) June (1) July (1) August September (1) October November (1) December (2)
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December