Showing posts for 'moral'. Clear search

Test

December 29, 2019 - „Možda bogobojažljivost nije strah od Boga, već bojazan da ćeš ostati bez Njega. Sam i besmislen.” Razmišljanje jednog k...
Read the Full Post »

Razgovori o buđenju
Moje ime je Jelena Medić. U želji da se u nekoj tački, zarezu ili pikselu sretne moj unutrašnji svet sa spoljašnjim, ostavljam tragove ljudskih postojanja... 
 
Subscribe
RSS
Archive
January February March April May June July August September October November December (15)
January February March April May June July August September October November December
January February March April (1) May (1) June (1) July (1) August September (1) October November December